Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Čo je GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) je zaužívaná skratka pre Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa od 25. mája 2018 uplatňuje vo všetkých členských štátoch EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a zároveň rieši a upravuje aj export osobných údajov mimo oblastí EÚ a EHP.

Nariadenie GDPR je na území Slovenska priamo aplikovateľné, pričom nahradilo dovtedy platný a účinný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a stanovuje povinnosti pre fyzické alebo právnické osoby, orgány verejnej moci, agentúry alebo iné subjekty, ktoré samé alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

V prípade záujmu o poradenstvo a služby nás kontaktujte prostredníctvom formulára, uvedeného nižšie.

Pre viac informácií navštívte stránku Čo je GDPR.

Kontakt

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB