Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy
 • Domov
 • Služby
 • Whistleblowing

Whistleblowing

Vyberte vašu oblasť, aby sme vám lepšie pomohli:

Ako prebieha spolupráca?

Organizácia v oblasti riešenia protispoločenskej činnosti musí zabezpečiť viacero povinností. Zamestnávateľ musí určiť organizačnú zložku alebo zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa na úseku oznamovania a vybavovania protispoločenskej činnosti, vydať vnútorné predpisy, v ktorom budú určené podrobnosti týkajúce sa oznamovania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti a tiež zabezpečiť spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti. Počas nášho pôsobenia sme v tejto oblasti pomohli už viac ako 1000 organizáciám.

 • 1.

  Zodpovedná osoba

  Poskytneme Vám externú odborne spôsobilú zodpovednú osobu, ktorá bude na úseku oznamovania protispoločenskej činnosti plniť všetky Vaše úlohy vyplývajúce zo zákona.
 • 2.

  Vypracovanie dokumentov a smernice

  Vypracujeme Vám potrebné dokumenty z oblasti riešenia protispoločenskej činnosti
 • 3.

  Riešenie požiadaviek

  Akékoľvek žiadosti alebo otázky v oblasti protispoločenskej činnosti budeme riešiť za Vás.
 • 4.

  Zastupovanie pri kontrole

  Našim klientom zabezpečujeme plnú súčinnosť pri kontrole zo strany dozorného orgánu.
Bezplatná cenová ponuka
ou-logo
 • 1.

  Zodpovedná osoba

  Poskytneme Vám externú odborne spôsobilú zodpovednú osobu, ktorá bude na úseku oznamovania protispoločenskej činnosti plniť všetky Vaše úlohy vyplývajúce zo zákona.
 • 2.

  Vypracovanie dokumentov a smernice

  Vypracujeme Vám potrebné dokumenty z oblasti riešenia protispoločenskej činnosti
 • 3.

  Riešenie požiadaviek

  Akékoľvek žiadosti alebo otázky v oblasti protispoločenskej činnosti budeme riešiť za Vás.
 • 4.

  Zastupovanie pri kontrole

  Našim klientom zabezpečujeme plnú súčinnosť pri kontrole zo strany dozorného orgánu.
 • Zodpovedná
osoba

  Zodpovedná osoba

  analyza-kb
  Zodpovedná osoba

  Zabezpečíme Vám funkciu zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Súčasťou nášho tímu je viac ako 20 odborne vyškolených zodpovedných osôb Každému klientovi sú k dispozícii minimálne štyri odborne vyškolené, nezávislé zodpovedné osoby Klientovi zodpovedné osoby pomáhajú v praxi dodržiavať ustanovenia zákona Zodpovedné osoby sú klientovi neustále k dispozícii na osobných alebo online konzultáciách Zabezpečujú aktualizácie dokumentácie a potrebných dokumentov Komunikujú s dotknutou osobou a odborne riešia zákonom stanové požiadavky a odpovede Osobne zastupujú klienta pri kontrole V prípade legislatívnych zmien zabezpečujú aktualizáciu dokumentov a aplikáciu novej legislatívy do praxe Zodpovedné osoby pomáhajú klientovi riešiť akýkoľvek problém v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti

 • Riešenie podnetov

  Riešenie podnetov

  analyza-kb
  Riešenie podnetov

  Pomôžeme Vám vyriešiť akýkoľvek podnet, oznámenie, alebo kvalifikované oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Organizácia je povinná prijať akékoľvek oznámenie v oblasti protispoločenskej činnosti. Každému doručenému oznámeniu je potrebné prideliť spisovú značku oznámenia. Každé oznámenie musí byť vyriešené v zákonnej lehote. O výsledku preverenia oznámenia je potrebné vytvoriť písomný záznam.

 • Poradenstvo

  Poradenstvo

  analyza-kb
  Poradenstvo

  V rámci služieb v oblasti whistleblowingu Vám pomôžeme Vášmu s akýmkoľvek problémom v oblasti riešenia protispoločenskej činnosti. Akýkoľvek problém, alebo oznámenie môžete konzultovať priamo s nami. Poradíme Vám, ako riešiť vzniknutú situáciu a v prípade incidentu ho budeme riešiť spoločne s Vami.

 • Smernica

  Smernica

  analyza-kb
  Smernica

  Vypracujeme Vám smernicu a potrebné dokumenty na mieru v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti vypracovaná na mieru pre prevádzkovateľa Revízia alebo vypracovanie požadovanej dokumentácie a smerníc Poskytnutie potrebných tlačív pre personálne potreby na plnenie povinností prevádzkovateľa voči zamestnancom

 • Zastupovanie
pri kontrole

  Zastupovanie pri kontrole

  analyza-kb
  Zastupovanie pri kontrole

  V prípade kontroly vo Vašej organizácii Vás v tom nenecháme samých a pomôžeme Vám. V prípade, ak by sa u Vás vyskytla kontrola, pomôžeme Vám a na kontrole Vás budeme osobne zastupovať. Osobné zastupovanie počas výkonu kontroly Príprava na ohlásenú kontrolu vopred Zastupovanie počas správneho konania Riešenie súčinnosti voči dozornému orgánu Príprava stanovísk a podkladov

Referencie

Spokojní klienti

Dôverujú nám stovky klientov po celom Slovensku

Za nás hovoria čísla, nie slová.

K dnešnému dňu sme vypracovali Bezpečnostnú dokumentáciu pre viac ako 12 000 prevádzkovateľov, pričom pre viac ako 2500 zabezpečujeme výkon činnosti externej zodpovednej osoby.

Cenová ponuka

Bezplatná cenová ponuka

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB
BOZP
PO