Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy
 • Domov
 • Služby
 • Šikana a kyberšikana

Šikana a kyberšikana

Vyberte vašu oblasť, aby sme vám lepšie pomohli:

Ako prebieha spolupráca?

Šikana a kyberšikana je veľmi nebezpečná a môže mať katastrofálne následky. Každá škola a školské zariadenie musí vykonávať aktívne opatrenia na zabráneniu vzniku tohto nežiaduceho javu. Tieto povinnosti uvádza aj smernica MŠVVaŠ SR č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. V rámci našej služby Vám poskytneme odbornú pomoc pri riešení prípadov šikany a kyberšikany, ako aj pri nastavení pravidiel prevencie tak, aby u Vás k takýmto prípadom vôbec nedochádzalo.

 • 1.

  Právne a psychologické poradenstvo pre oblasť kyberšikany

  Dodanie komplexnej smernice na riešene prípadov šikany a kyberšikany, ako aj rôznych dokumentov zabezpečujúcich včasné, plynulé a bezproblémové riešenie prípadov šikany a kyberšikany. Pravidelné informovania a usmernenia v oblasti šikany a kyberšikany.
 • 2.

  Poradenstvo a podpora v oblasti šikany a kyberšikany

  Poradenstvo s dôrazom na dodržanie správneho postupu pri prešetrovaní konkrétnych prípadov s podozrením na šikanu a kyberšikanu. Na akúkoľvek otázku môžete využiť bezplatnú linku pomoci 055/20 20 200.
 • 3.

  Elektronická platforma a vzdelávacie videá

  Odborné a náučné videá pre zamestnancov a žiakov so zameraním na šikanu a kyberšikanu. Tieto videá sú spracované v spolupráci so psychológmi. Elektronická platforma, ktorá slúži na informovanie a nahlasovanie incidentov v oblasti šikany a kyberšikany.
 • 4.

  Školiace videá pre zamestnancov s otestovaním ich znalostí

  Je skutočne prínosné, aby zamestnanci absolvovali školenie zamerané na odhaľovanie a riešenie šikany a kyberšikany. Tieto školenia poskytujeme klientovi v elektronickej podobe vo forme video školení, ktoré je možné spustiť kedykoľvek a kdekoľvek, dokonca aj z pohodlia domova. Po absolvovaní školenia navyše zamestnanci obdržia osvedčenie a certifikát.
 • 5.

  Informačné grafiky a edukačné materiály pre pedagógov a žiakov

  Prehľadné infografiky určené pre žiakov, rodičov a pedagógov, ktoré v zrozumiteľnej forme poskytujú užitočné informácie o aktuálnych problémoch spojených s kyberšikanou a s možnosťami jej prevencie.
 • 6.

  Ďalšie pomôcky pre zvládnutie problematiky

  Fyzická schránka pre podnety v oblasti šikany a kyberšikany, ktorú si môžete umiestniť na viditeľné miesto, aby do nej obete šikany mohli vhadzovať svoje podnety. Certifikát a nálepka „Záleží nám a bojujeme proti šikane a kyberšikane“
 • 7.

  Osobné prednášky pre učiteľov a žiakov

  Osobná odborná prednáška s odborníkom pre túto oblasť môže pomôcť žiakom a zamestnancom pochopiť túto problematiku a prečo je v dnešnom svete veľmi nebezpečná.
Bezplatná cenová ponuka
ou-logo
 • 1.

  Právne a psychologické poradenstvo pre oblasť kyberšikany

  Dodanie komplexnej smernice na riešene prípadov šikany a kyberšikany, ako aj rôznych dokumentov zabezpečujúcich včasné, plynulé a bezproblémové riešenie prípadov šikany a kyberšikany. Pravidelné informovania a usmernenia v oblasti šikany a kyberšikany.
 • 2.

  Poradenstvo a podpora v oblasti šikany a kyberšikany

  Poradenstvo s dôrazom na dodržanie správneho postupu pri prešetrovaní konkrétnych prípadov s podozrením na šikanu a kyberšikanu. Na akúkoľvek otázku môžete využiť bezplatnú linku pomoci 055/20 20 200.
 • 3.

  Elektronická platforma a vzdelávacie videá

  Odborné a náučné videá pre zamestnancov a žiakov so zameraním na šikanu a kyberšikanu. Tieto videá sú spracované v spolupráci so psychológmi. Elektronická platforma, ktorá slúži na informovanie a nahlasovanie incidentov v oblasti šikany a kyberšikany.
 • 4.

  Školiace videá pre zamestnancov s otestovaním ich znalostí

  Je skutočne prínosné, aby zamestnanci absolvovali školenie zamerané na odhaľovanie a riešenie šikany a kyberšikany. Tieto školenia poskytujeme klientovi v elektronickej podobe vo forme video školení, ktoré je možné spustiť kedykoľvek a kdekoľvek, dokonca aj z pohodlia domova. Po absolvovaní školenia navyše zamestnanci obdržia osvedčenie a certifikát.
 • 5.

  Informačné grafiky a edukačné materiály pre pedagógov a žiakov

  Prehľadné infografiky určené pre žiakov, rodičov a pedagógov, ktoré v zrozumiteľnej forme poskytujú užitočné informácie o aktuálnych problémoch spojených s kyberšikanou a s možnosťami jej prevencie.
 • 6.

  Ďalšie pomôcky pre zvládnutie problematiky

  Fyzická schránka pre podnety v oblasti šikany a kyberšikany, ktorú si môžete umiestniť na viditeľné miesto, aby do nej obete šikany mohli vhadzovať svoje podnety. Certifikát a nálepka „Záleží nám a bojujeme proti šikane a kyberšikane“
 • 7.

  Osobné prednášky pre učiteľov a žiakov

  Osobná odborná prednáška s odborníkom pre túto oblasť môže pomôcť žiakom a zamestnancom pochopiť túto problematiku a prečo je v dnešnom svete veľmi nebezpečná.
 • Komplexné riešenie

  Komplexné riešenie

  analyza-kb
  Komplexné riešenie

  V rámci našej služby Vám poskytneme komplexné riešenie pre oblasť šikany a kyberškany. Vypracujeme Vám smernicu a potrebné dokumenty, aby ste tak vedeli zabezpečiť včasné, plynulé a bezproblémové riešenie prípadov šikany a kyberšikany. Poskytneme Vám odborné rady, na čo dbať pri vzdelávacích aktivitách so žiakmi, aké opatrenia prijať v oblasti prevencii pred šikanou a kyberšikanou. Vysvetlíme Vám, prečo je potrebné vedieť o šikane a kyberšikane, ako môže Vaše okolie rozpoznať, že dochádza ku šikanovaniu a ako sa voči tomuto nežiaducemu javu účinne brániť. Zodpovieme akékoľvek Vaše otázky a navedieme Vás na správne riešenie. V rámci našej služby sú Vám kedykoľvek k dispozícii odborníci pre oblasť šikany, s ktorými môžete konzultovať Vaše problémy. Prenechajte svoje starosti na odborníkov.

 • Poradenstvo a podpora

  Poradenstvo a podpora

  analyza-kb
  Poradenstvo a podpora

  V prípade akýchkoľvek otázok je Vám k dispozícii naša bezplatná telefonická linka – 055/20 20 200. Priblížime Vám návod na to, ako sa dá zakročiť proti šikane a kyberšikane a ako vhodne zakročiť ešte v čase, kedy šikana vzniká. V rámci včasnej intervencie s Vami odkonzultujeme správny postup, jednotlivé kroky a postavenie a povinnosti štatutára a zamestnancov, a to s cieľom efektívne vyriešiť vzniknutú situáciu. Upozorníme Vás na najčastejšie chyby v procese riešenia šikany a kyberšikany, ktoré môžu v konečnom dôsledku znamenať zanedbanie povinnosti alebo dokonca porušenie legislatívnych pravidiel. Cieľom riešenia krízových situácii je v prvom rade ochrana života a zdravia, pomoc obetiam šikanovania, zabezpečenie relevantných dôkazov pre úspešné riešenie situácie a vytvorenie bezpečného prostredia. Takisto je dôležité poznať a správne využiť jednotlivé legislatívne možnosti a sankcie, ktoré je možné použiť proti agresorom, a to s cieľom zabrániť opakovaniu šikany a kyberšikany do budúcna.

 • Vzdelávanie

  Vzdelávanie

  analyza-kb
  Vzdelávanie

  Je nesmierne dôležité, aby zamestnanci absolvovali školenie zamerané na odhaľovanie a riešenie kyberšikanovania. Tieto školenia poskytujeme klientovi v elektronickej podobe vo forme video školení, ktoré je možné spustiť kedykoľvek a kdekoľvek, dokonca aj z pohodlia domova. Po absolvovaní školenia zamestnanci vyplnia krátky test, prostredníctvom ktorého si overia novozískané vedomosti. Po úspešnom absolvovaní testu obdrží každý zamestnanec osvedčenie o absolvovaní školenia, ktoré je platné po dobu jedného roka. Školenie odporúčame absolvovať ako pedagogickým, tak aj nepedagogickým zamestnancom, pretože v prípadoch šikany a kyberšikany sa môže stať obeťou, svedkom alebo zainteresovanou osobou ktokoľvek, nielen pedagóg. Prostredníctvom nášho Klientskeho centra Vám poskytneme aj vzdelávacie videá pre žiakov. Videá sú pútavé, stručné a reflektujú na aktuálne témy z oblasti šikany a kyberšikany. Všetky videá vznikajú v spolupráci s odborníkom z oblasti psychológie. Sú rozdelené podľa vekových kategórií, aby tak čo najviac priblížili uvedenú problematiku cieľovej skupine. Edukačné videá pre žiakov môžu pedagógovia prehrávať deťom kedykoľvek a opakovane, napríklad počas triednických hodín alebo počas hodín občianskej náuky. Zbierku edukačných videí pre žiakov pravidelne rozširujeme o ďalšie a ďalšie videá, takže sa Vaši žiaci majú na čo tešiť. Zároveň Vám na Vašom webovom sídle spustíme informačnú platformu, prostredníctvom ktorej budeme informovať rodičov, potencionálnych záujemcov o vzdelávanie na Vašej škole, ale aj kompetentné orgány, o plnení povinností na úseku prevencie a riešenia šikany a kyberšikany. Obeť alebo svedok bude môcť prostredníctvom kontaktného formulára anonymne nahlásiť podozrenie na šikanovanie.

 • Edukačné materiály

  Edukačné materiály

  analyza-kb
  Edukačné materiály

  Vizuálna pamäť je často oveľa silnejšia ako sluchové vnímanie. Práve preto Vám v rámci našej služby poskytneme vizuálne atraktívne grafiky, ktoré vznikli v spolupráci so psychológmi. Tieto „infografiky“ jednoduchým spôsobom približujú problematiku šikany a kyberšikany cieľovým skupinám, ktorými sú pedagógovia, žiaci a ich rodičia. Poskytujú užitočné návody a kroky, ktoré prispievajú k aktívnej prevencii pred šikanovaním. Informačné grafiky a edukačné materiály pomôžu Vašim zamestnancom hlbšie pochopiť zložitú problematiku šikanovania. Tieto pomôcky im poskytnú podrobné návody a inštrukcie, ako sa v určitých situáciách správať, ako jednotlivé situácie správne vyhodnotiť, respektíve ako vzniknuté prípady šikanovania riešiť. Nakoľko problematika šikanovania je dynamická a neustále sa vyvíja, na zmeny promptne reagujeme a zbierku edukačných materiálov pravidelne rozširujeme.

 • Osobné prednášky

  Osobné prednášky

  analyza-kb
  Osobné prednášky

  Prax ukazuje, že komunikácia a osobný prístup sú veľmi účinnými nástrojmi v boji so šikanou a kyberšikanou. Osobná odborná prednáška s odborníkom pre túto oblasť môže pomôcť žiakom pochopiť túto problematiku a prečo je v dnešnom svete veľmi nebezpečná. Obsahom prednášky sú užitočné informácie zaoberajúce sa prevenciou kyberšikany, ako aj rôzne work-shopy, ktoré žiakov vtiahnu do deja a ukážu im ako sa efektívne brániť kyberšikane. Naše prednášky sú cielené na osobný kontakt a diskusiu, kedy je možné so žiakmi pracovať efektívnejšie. Odborný seminár pre učiteľov naučí pedagogických a odborných zamestnancov spoľahlivo predchádzať, odhaľovať, ako aj riešiť vzniknuté prípady šikany a kyberšikany. Obsahom odborného seminára sú užitočné informácie zaoberajúce sa najmä prevenciou pred vznikom samotnej šikany, diskusia na najpálčivejšie otázky a ukážka riešenia príkladov z praxe. V momentálnej situácii je dôležité, aby zamestnanci škôl vedeli, aké efektívne možnosti, nástroje a výchovné opatrenia môžu v prípade šikany a kyberšikany využiť.

Referencie

Spokojní klienti

Dôverujú nám stovky klientov po celom Slovensku

Za nás hovoria čísla, nie slová.

K dnešnému dňu sme vypracovali Bezpečnostnú dokumentáciu pre viac ako 12 000 prevádzkovateľov, pričom pre viac ako 2500 zabezpečujeme výkon činnosti externej zodpovednej osoby.

Cenová ponuka

Bezplatná cenová ponuka

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB
BOZP
PO