Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Kybernetická bezpečnosť pre mestá

Bezplatná cenová ponuka
Kybernetická bezpečnosť pre mestá

Čerpajte zo skúseností viac ako 200 obcí a miest

Vďaka našim bohatým skúsenostiam v samospráve vieme, akým reálnym problémom v oblasti kybernetickej bezpečnosti čelí každé mesto. Čerpajte aj Vy zo skúseností viac ako 200 obcí a miest na Slovensku. Kvalitu nami poskytovaných služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti odzrkadľuje aj uzatvorená spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré nás v tejto oblasti vníma ako mimoriadne stabilného partnera.

Ponúkame Vám služby zamerané na kybernetickú bezpečnosť. Vďaka tomu budú Vaše informačné systémy schopné odolávať akémukoľvek konaniu na určitom stupni spoľahlivosti. Vyhnete sa tak ohrozeniu dostupnosti, integrity alebo dôvernosti uchovávaných, prenášaných a spracúvaných údajov, alebo súvisiacich služieb poskytovaných a prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov.

V rámci služieb kybernetickej bezpečnosti Vám poskytneme monitoring rôznych kybernetických rizík a funkčnosti Vašej siete. V prípade, ak zistíme potenciálne riziko, okamžite zasiahneme a informujeme Vás o možnom nebezpečí, rizikách a riešeniach. Dokážeme Vás upozorniť na nefunkčnosť systémov alebo ich častí, pomôžeme Vám predchádzať výpadkom na základe prediktívneho odhaľovania rôznych situácii a taktiež môžeme sledovať Váš výkon. Vďaka nášmu dohľadu dokážeme prípadné hrozby eliminovať priamo na diaľku.

Fyzické zhodnotenie stavu Vášho kybernetického priestoru našimi IT špecialistami. Analýza Vášho kyberpriestoru nám pomôže odkryť najväčšie hrozby a riziká, ktorým Vaša organizácia čelí. Zistený stav porovnáme so stavom, ktorý by mala Vaša organizácia dosahovať. Vytvoríme Vám analýzu rizík a správu so zistenými nedostatkami. Rovnako vykonáme penetračné testovanie, ktoré bude simulovať reálne útoky na Vašu sieť.

Pomôžeme Vám so službami manažéra kybernetickej bezpečnosti. Ak máte určeného vlastného manažéra kybernetickej bezpečnosti, poskytneme mu maximálnu podporu a súčinnosť. Rovnako môžeme funkciu manažéra kybernetickej bezpečnosti vo Vašej organizácii vykonávať priamo my.

Kybernetická bezpečnosť pre mestá

Ako vyriešime kyberbezpečnosť vo Vašom meste?

Každé mesto spracúva vo svojich informačných systémoch veľké množstvo údajov o svojich občanoch, cudzincoch žijúcich v meste, ale aj údaje o žiakoch alebo zákonných zástupcoch, ak je mesto zriaďovateľom materskej alebo základnej školy. Na základe našich skúseností a poznatkov vieme, že častým problémom v mestách je nesprávne nastavená IT štruktúra a neznalosť danej problematiky. Vďaka našim skúsenostiam dokážeme Vaše mesto zabezpečiť a ochrániť pred kybernetickými hrozbami.

Analýza prostredia

Naši odborní IT technici najprv vykonajú analýzu na mestskom úrade, na základe ktorej zhodnotia aktuálny stav IT štruktúry a kybernetickej bezpečnosti Vášho mesta. Pri analýze sa zameriavajú na kompletnú IT štruktúru vrátane všetkých pracovných staníc (notebookov aj stolových počítačov), a to na všetkých úsekoch, napríklad na odbore matriky, daní, účtovníctva a podobne. Analýza nám pomôže odkryť najväčšie hrozby a riziká pre Vašu sieť. Zistený stav následne porovnáme so stavom, ktorý by malo Vaše mesto dosahovať. Na základe našich zistení Vám vypracujeme hodnotiacu správu, ktorá bude obsahovať zistené nedostatky a navrhované riešenia. Tieto výstupy sa stanú podkladom pre ďalšie dôležité kroky.

Zabezpečenie prostredia

Na základe výstupov z analýzy zabezpečíme, aby celá IT štruktúra Vášho mesta bola bezpečná. Zároveň identifikujeme a vysvetlíme všetky povinnosti, ktoré Vášmu mestu vyplývajú z príslušnej legislatívy. Následne Vám pomôžeme zaviesť procesy, ktoré zabezpečia Vaše IT prostredie. Procesy sú nielen technického charakteru (šifrovanie PC, pravidelné zálohovanie, nastavenie routera a iné), ale aj personálneho charakteru, napríklad smernice a postupy, ako riešiť vzniknuté situácie, školenie zamestnancov. V ďalšom kroku Vám nainštalujeme firewall, ktorý bude Vaše mesto chrániť pred vonkajšími hrozbami. Firewall zabezpečí, aby pri načítavaní akejkoľvek webovej stránky prebehla automatická kontrola, ktorá zabráni tomu, aby Vaši zamestnanci otvorili akúkoľvek škodlivú stránku.

Dokumentácia a školenia zamestnancov

Všetky procesy, ktoré vo Vašom meste zmapujeme a informácie, ktoré získame, je potrebné zaznamenať. Za týmto účelom vytvoríme Vášmu mestu bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude odzrkadľovať súčasný, ale aj požadovaný stav kybernetickej bezpečnosti. Bezpečnostná dokumentácia Vám zároveň stanoví ciele v personálnej, organizačnej a technickej oblasti a bližšie špecifikuje, aké primerané opatrenia v daných oblastiach budete musieť prijať. Vedeli ste, že chyby spôsobené zámerným alebo neúmyselným konaním zamestnancov mestských alebo obecných úradov tvorili v minulom roku na Slovensku až 52 % prípadov narušenia kybernetickej bezpečnosti v samospráve? Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby Vaši zamestnanci absolvovali školenie v oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti. Školenie bude zamerané najmä na bezpečnú prácu v online priestore, ale aj na to, ako majú zamestnanci odhaliť falošné e-maily (tzv. phishing), prípadne riešiť vzniknutý bezpečnostný incident.

Pravidelná IT podpora a konzultácie

V rámci služby kybernetickej bezpečnosti pomôžeme Vášmu mestu s každodennými problémami v IT oblasti. Ak budú Vaši zamestnanci potrebovať preinštalovať program, nainštalovať tlačiareň alebo aktualizovať systém, naši technici im budú k dispozícii prostredníctvom vzdialenej podpory v reálnom čase. Akýkoľvek problém alebo bezpečnostný incident môže Vaše mesto konzultovať priamo s nami. Poradíme Vám, ako riešiť vzniknutú situáciu a v prípade bezpečnostného incidentu ho budeme riešiť spoločne s Vami.

Súčinnosť Národnému bezpečnostnému úradu

V prípade kontroly vo Vašom meste Vás v tom nenecháme samých a pomôžeme Vám. Stav kybernetickej bezpečnosti môže vo Vašom meste skontrolovať Národný bezpečnostný úrad. V prípade, ak by sa u Vás vyskytla kontrola, pomôžeme Vám a na kontrole Vás budeme osobne zastupovať.

Bezplatná cenová ponuka

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

portal-in-mobile
portal-in-mobile

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Pomohli sme už stovkám klientov pomôžeme aj vám

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať.

buy-ebook

Kybernetická bezpečnosť

E-kniha

E-kniha
Stiahnite si E-knihu o kybernetickej bezpečnosti
Stiahnuť E-knihu
Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli to čo hladáte neváhajte nás kontaktovať