Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Ochrana osobných údajov pre e-shopy

Bezplatná cenová ponuka
Ochrana osobných údajov pre e-shopy

Čerpajte zo skúseností viac ako 3000 e-shopov

Vďaka našim bohatým skúsenostiam v oblasti internetového obchodu vieme, akým reálnym problémom v oblasti ochrany osobných údajov čelí každý e-shop. V rámci nášho pôsobenia sme sa v prostredí internetového obchodu stretli s rôznorodými problémami. Pri spolupráci s nami nájdete riešenie na každú situáciu. Čerpajte aj Vy zo skúseností viac ako 3000 e-shopov.

Ponúkame Vám služby zamerané na oblasť ochrany osobných údajov. Vďaka našej službe budete mať istotu, že všetky osobné údaje, ktoré spracúvate, sú v bezpečí. Vo Vašej organizácii vykonáme analýzu, vypracujeme potrebnú dokumentáciu, preškolíme zamestnancov a v prípade kontroly Vás budeme fyzicky zastupovať. Vyhnete sa tak prípadnému porušeniu nariadenia GDPR a vysokým pokutám.

Poskytneme Vám až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú nepretržite dohliadať nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov vo Vašej organizácii. Zodpovedné osoby Vám budú k dispozícii v prípade akejkoľvek konzultácie alebo bezpečnostného incidentu.

Vašej organizácii vypracujeme na mieru komplexnú bezpečnostnú dokumentácia v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zabezpečíme Vám školenia zamestnancov podľa Vašich konkrétnych potrieb. Školenia môžu prebiehať elektronicky alebo osobne. Každá oprávnená osoba, ktorá sa zúčastní školenia, obdrží certifikát. Certifikátmi o absolvovaní školenia sa prevádzkovateľ preukazuje pri kontrole zo strany dozorného orgánu.

Ochrana osobných údajov pre e-shopy

Ako vyriešime ochranu osobných údajov vo Vašom e-shope?

Medzi osobné údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu nepatria len osobné údaje zákazníkov e-shopu, návštevníkov webovej stránky, ale tiež zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie. Nariadenie GDPR kladie prísnejšie podmienky pre spracúvanie osobných údajov zákazníkov za účelom zasielania newsletterov na ich e-mailové schránky či vyhlasovania súťaží. Takmer pri každom úkone sa musí prevádzkovateľ e-shopu vysporiadať so spracúvaním osobných údajov ako sú meno, priezvisko, bydlisko a kontaktné údaje zákazníka. Osobitne je potrebné nastaviť pravidlá pre zbieranie textových súborov, tzv. cookies. Každý e-shop musí mať transparentne spísané pravidlá pre spracúvanie osobných údajov. Dodržiavanie pravidiel nariadenia GDPR si tak pri e-shopoch vyžaduje precíznosť a odbornosť.

Analýza prostredia (audit)

Naši odborníci najprv vykonajú vo Vašom internetovom obchode audit, na základe ktorého zhodnotia aktuálny stav ochrany osobných údajov. Pri audite sa zameriavame na kompletnú štruktúru Vášho e-shopu, vrátane všetkých spracovateľských operácií a nastavení webovej stránky. Na základe našich zistení Vám vypracujeme hodnotiacu správu, ktorá bude obsahovať zistené nedostatky a navrhované riešenia. Tieto výstupy sa stanú podkladom pre ďalšie dôležité kroky. Na základe výstupov z auditu zabezpečíme, aby Váš e-shop spracúval osobné údaje zákonným spôsobom. Zároveň identifikujeme a vysvetlíme Vám všetky povinnosti, ktoré Vášmu e-shopu vyplývajú z príslušnej legislatívy.

Bezpečnostná dokumentácia

Všetky procesy, ktoré vo Vašom e-shope zmapujeme a informácie, ktoré získame, je potrebné zaznamenať. Za týmto účelom vytvoríme pre Váš e-shop komplexnú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude odzrkadľovať súčasný, ale aj požadovaný stav v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnostná dokumentácia Vám zároveň stanoví ciele v personálnej, organizačnej a technickej oblasti a bližšie špecifikuje, aké primerané opatrenia v daných oblastiach budete musieť prijať. Vášmu e-shopu pomôžeme s úpravou webovej stránky, ako aj s ďalšími podkladmi a tlačivami.

Školenia

Pravidelné školenie oprávnených osôb je jednou zo základných povinností, ktorej splnenie musí vedieť prevádzkovateľ internetového obchodu preukázať. Pripravíme Vám školenia na mieru a podľa Vašich individuálnych potrieb. Školenie môžu Vaši zamestnanci absolvovať online alebo osobne. Po úspešnom absolvovaní školenia obdržia zamestnanci certifikát. V súčasnosti sa cez naše školiace stredisko školí už viac ako 160.000 oprávnených osôb ročne. Pravidelným školením zamestnancov môže Vaša organizácie znížiť riziko vzniku bezpečnostných incidentov.

Výkon zodpovednej osoby

Ak Váš internetový obchod spracúva veľké množstvo osobných údajov, má podľa Nariadenia GDPR povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. V takomto prípade Vášmu e-shopu pridelíme až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú dohliadať nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov. Či už budete riešiť prenos údajov, riešiť marketingovú kampaň, alebo vyhlasovať súťaž, naše zodpovedné osoby Vám budú vždy nápomocné. V každej situácií týkajúcej sa spracúvania údajov sa na nich môžete obrátiť a oni Vám obratom poradia. Zodpovedné osoby tu budú rovnako pre zamestnancov e-shopu, ako aj pre zákazníkov. Akýkoľvek problém alebo bezpečnostný incident môžete konzultovať priamo s nami. Naše zodpovedné osoby sa neustále vzdelávajú a sú špičkou v odbore. Externý výkon činnosti zodpovednej osoby zastrešujeme pre viac ako 3000 prevádzkovateľov.

Súčinnosť pri kontrole

V prípade kontroly vo Vašom internetovom obchode Vás v tom nenecháme samých a pomôžeme Vám. Oblasť ochrany osobných údajov môže skontrolovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade zistených nedostatkov môže úrad uložiť pokutu až do výšky 20.000.000,- Eur. Ak by sa u Vás vyskytla kontrola, pomôžeme Vám a na kontrole Vás budeme osobne zastupovať. Pomôžeme Vám s prípravou na kontrolu, jej samotným priebehom, ako aj s prípadným správnym konaním. Naša spoločnosť má za sebou viac ako 100 úspešných kontrol zo strany dozorného orgánu.

Bezplatná cenová ponuka

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

portal-in-mobile
portal-in-mobile

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Pomohli sme už stovkám klientov pomôžeme aj vám

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať.

buy-ebook

Ochrana osobných údajov GDPR

E-kniha

E-kniha
Stiahnite si E-knihu o GDPR
Stiahnuť E-knihu
Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli to čo hladáte neváhajte nás kontaktovať