Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Šikana a kyberšikana pre školy

Bezplatná cenová ponuka
Šikana a kyberšikana pre školy

Čerpajte zo skúseností viac ako 1800 škôl

Vďaka našim bohatým skúsenostiam v oblasti školstva vieme, akým reálnym problémom v oblasti šikany a kyberšikany čelí každá škola. V rámci nášho pôsobenia sme sa v prostredí škôl stretli s rôznorodými problémami. Pri spolupráci s nami nájdete riešenie na každú situáciu. Prostredníctvom našej služby zameranej na prevenciu a boj so šikanou a kyberšikanou sme pomohli už stovkám škôl a zachránili množstvo detí. Využitie našich služieb sa v praxi osvedčilo aj pri preukazovaní konkrétnych opatrení v prevencii pred šikanou pri kontrolách zo strany Štátnej školskej inšpekcie.

Ponúkame Vám služby zamerané na prevenciu a boj s kyberšikanou. Vašej organizácii pomôžeme s prevenciou, odhaľovaním a riešením prípadov kyberšikany. Pomôžeme Vám tak ochrániť deti a žiakov pred negatívnymi následkami, ktoré kyberšikana spôsobe. Vaša organizácia sa navyše vyhne legislatívnej zodpovednosti za zanedbanie povinností v tejto oblasti.

Vašej organizácii poskytneme osobné prednášky pre žiakov a zamestnancov. Obsahom prednášky sú užitočné informácie zaoberajúce sa prevenciou kyberšikany, ako aj rôzne work-shopy, ktoré žiakov vtiahnu do deja a ukážu im ako sa efektívne brániť kyberšikane. Naše prednášky sú cielené na osobný kontakt a diskusiu, kedy je možné so žiakmi pracovať efektívnejšie.

Pomôžeme Vám s riešením akejkoľvek otázky alebo problému v oblasti kybešikany. Či už pôjde o vypracovanie potrebných dokumentov, alebo konzultácie k samotným prípadom kyberšikany, naši odborníci Vám budú neustále k dispozícii.

Vašich zamestnancov vtiahneme priamo do deja a vysvetlíme im zložitú problematiku kyberšikany. Zamestnanci sa naučia ako kyberšikane predchádzať, ako ju odhaľovať a ako riešiť samotné prípady.

Šikana a kyberšikana pre školy

Ako vyriešime kyberšikanu vo Vašej škole?

Verejné zosmiešňovanie a bezmocnosť sa brániť vedú v mnohých prípadoch k silnému psychickému poškodeniu – depresiám, poruchám spánku, zhoršenému spoločenskému uplatneniu, pocitom menejcennosti, strachu alebo k odchodu do ústrania. S týmto problémom sa v praxi čoraz viac stretávame v prostredí škôl, ale aj na iných pracoviskách. Podľa štatistík Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu predstavuje šikana a kyberšikana jeden z najviac závažných problémov, ktorý sa vyskytuje na každej škole. Prípady šikany v školskom prostredí neustále stúpajú a jej aktérmi sú čoraz viac mladší žiaci. Medzi obete šikany pritom nepatria iba žiaci, ale aj samotní zamestnanci škôl a školských zariadení. Vyhnite sa legislatívnej zodpovednosti za zanedbanie povinností v tejto oblasti a zaraďte sa medzi prevádzkovateľov, ktorým záleží na vytváraní pozitívneho prostredia, ochrane života a zdravia.

Vzdelávanie žiakov

Prostredníctvom nášho Klientskeho centra Vám poskytneme aj vzdelávacie videá pre žiakov. Videá sú pútavé, stručné a reflektujú na aktuálne témy z oblasti šikany a kyberšikany. Všetky videá vznikajú v spolupráci s odborníkom z oblasti psychológie. Sú rozdelené podľa vekových kategórií, aby tak čo najviac priblížili uvedenú problematiku cieľovej skupine. Edukačné videá pre žiakov môžu pedagógovia prehrávať deťom kedykoľvek a opakovane, napríklad počas triednických hodín alebo počas hodín občianskej náuky. Zbierku edukačných videí pre žiakov pravidelne rozširujeme o ďalšie a ďalšie videá, takže sa Vaši žiaci majú na čo tešiť. K našej službe si môžete tiež doobjednať osobnú prednášku pre žiakov. Osobná odborná prednáška s odborníkom pre túto oblasť môže pomôcť žiakom pochopiť túto problematiku a prečo je v dnešnom svete veľmi nebezpečná. Obsahom prednášky sú užitočné informácie zaoberajúce sa prevenciou pred šikanou a kyberšikanou, ako aj rôzne work-shopy, ktoré žiakov vtiahnu do deja a ukážu im ako sa efektívne brániť proti šikane a kyberšikane. Naše prednášky sú cielené na osobný kontakt a diskusiu, kedy je možné so žiakmi pracovať efektívnejšie.

Edukácia zamestnancov

Pomôžte pedagógom a odborným zamestnancom lepšie pochopiť nástrahy šikany a kyberšikany. Vašich zamestnancov uvedieme do problematiky, odborne vysvetlíme základné pojmy, problémy a navrhneme efektívne možnosti riešenia šikany. Tieto školenia poskytneme Vašej škole v elektronickej podobe vo forme video školení, ktoré je možné spustiť kedykoľvek a kdekoľvek – aj v pohodlí domova. Po absolvovaní školenia nasleduje krátky test, prostredníctvom ktorého si zamestnanci overia novozískané vedomosti. Po úspešnom absolvovaní testu obdrží každý zamestnanec osvedčenie o absolvovaní školenia, ktoré je platné po dobu jedného roka. Školenie odporúčame absolvovať ako pedagogickým, tak aj nepedagogickým zamestnancom, pretože v prípadoch šikany a kyberšikany sa obeťou, svedkom alebo zainteresovanou osobou môže stať ktokoľvek. Pre Vašich zamestnancov môžeme uskutočniť aj odborný seminár. Obsahom odborného seminára sú užitočné informácie zaoberajúce sa prevenciou pred vznikom šikany a kyberšikany, ako aj samotná diskusia a ukážka riešenia príkladov z praxe. V aktuálnej situácii je dôležité, aby zamestnanci škôl vedeli, aké efektívne možnosti, nástroje a výchovné opatrenia môžu v prípade šikany kyberšikany využiť.

Konzultácie a poradenstvo

Vašej škole pomôžeme zaviesť procesy, aby sa zamedzilo výskytu šikany a kyberšikany. V rámci včasnej intervencie odkonzultujeme správny postup, jednotlivé kroky a postavenie a povinnosti štatutára a zamestnancov, s cieľom efektívne vyriešiť krízovú situáciu. Upozorníme na najčastejšie chyby v procese riešenia šikany, ktoré môžu v konečnom dôsledku znamenať zanedbanie povinnosti alebo porušenie legislatívnych pravidiel. Cieľom riešenia krízových situácii je v prvom rade ochrana života a zdravia, pomoc obetiam šikany, zabezpečenie relevantných dôkazov pre úspešné riešenie situácie a vytvorenie bezpečného prostredia. Takisto je dôležité poznať a správne využiť jednotlivé legislatívne možnosti a sankcie, ktoré je možné použiť proti agresorom, a to s cieľom zabrániť opakovaniu šikanovania do budúcna. Každý vzniknutý incident v oblasti šikany a kyberšikany môže Vaša škola konzultovať s našimi odborníkmi.

Vypracovanie smerníc a dokumentov

Má Vaša škola problém zaviesť opatrenia na riešenie šikany a kyberšikany do praxe? Naši odborníci Vám radi pomôžu. Vypracujeme Vám na mieru rôzne smernice, ktoré pomôžu Vašim zamestnancom riešiť konkrétne situácie. Ak je to potrebné, pomôžeme Vašej škole s úpravou školského poriadku. Vedeli ste, že vo viac ako 30% sa obeťami šikanovania na škole stávajú samotní zamestnanci? Vašim zamestnancom preto vypracujeme postupy, ako správne reagovať pri vzniknutých prípadoch šikany a kyberšikany a ako sa brániť jej nepriaznivým následkom. V prípadoch šikanovania je často potrebné riešiť spoluprácu so štátnymi inštitúciami – napríklad Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom komisára pre deti alebo so samotným Policajným zborom Slovenskej republiky. Vašej škole preto pripravíme podklady a podania pre akúkoľvek z týchto inštitúcií.

Fyzická schránka na podnety

V ďalšom kroku zašleme Vašej škole fyzickú schránku, ktorá slúži na zber podnetov v oblasti šikany a kyberšikany. Túto schránku je potrebné umiestniť na viditeľné miesto tak, aby k nej mali prístup všetci žiaci a zamestnanci. Do tejto schránky môže ktokoľvek vhadzovať svoje písomné podnety. Túto schránku je preto potrebné pravidelne kontrolovať. Vyberaním schránky sa poveria konkrétni zamestnanci, aby bolo zaručené, že podnet v schránke nebude dlhšiu dobu bez povšimnutia. V rámci prešetrovania a riešenia kyberšikany je totiž potrebné postupovať čo najrýchlejšie . Ak sa v schránke objaví podnet, ktorý sa týka kyberšikanovania, je potrebné nás okamžite kontaktovať. Náš tím právnikov a psychológov bude Vašej škole okamžite nápomocný.

Informačné grafiky a edukačné materiály

Vizuálna pamäť je často oveľa silnejšia ako sluchové vnímanie. Práve preto Vašej škole poskytneme vizuálne atraktívne grafiky, ktoré vznikli v spolupráci so psychológmi. Tieto „infografiky“ jednoduchým spôsobom približujú problematiku šikany a kyberšikany cieľovým skupinám, ktorými sú pedagógovia, žiaci a ich rodičia. Poskytujú užitočné návody a kroky, ktoré prispievajú k aktívnej prevencii pred šikanovaním. Plagáty si môže Vaša škola umiestniť na viditeľné miesta a to tak, aby ich žiaci mali stále na očiach.

Bezplatná cenová ponuka

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

portal-in-mobile
portal-in-mobile

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Pomohli sme už stovkám klientov pomôžeme aj vám

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať.

Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli to čo hladáte neváhajte nás kontaktovať